โครงการรุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ครั้งที่ 1

8 มิถุนายน 2562 พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ได้เดินทางไป โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา จ. กำแพงเพชร เพื่อส่งมอบอาคารและห้องน้ำที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ในโครงการรุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ซึ่งสมาคมฯ และนักเรียนเก่าหอวังได้ร่วมมอบเงินให้กับโรงเรียนเป็น จำนวนเงิน 155,699 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ห้องน้ำ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

  สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีขอเชิญสมาชิกและนักเรียนเก่าหอวังทุกท่าน ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคาร 10

Read more

การแข่งขันกอล์ฟสามัคคีน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 2/2562 (25 พ.ค. 62)

  ขอเชิญนักกอล์ฟและสมาชิกชมรมกอล์ฟนักเรียนเก่าหอวัง มาพักผ่อนคลายร้อนที่หัวหินและร่วมสนุกเล่นกอล์ฟ “สามัคคีน้องพี่หอวัง ครั้งที่ 2/2562″     ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟ สวนสนประดิพัทธ์(Sea Pines Golf Club) อำเภอหัวหิน ออก2ทาง

Read more

รุ่นพี่ช่วย (โรงเรียน) น้อง

  เชิญร่วมสนับสนุนและบริจาค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องกรองน้ำ พร้อมปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยโรงเรียนประชารักษ์ศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 มีนักเรียน จำนวน 63 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 คน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

Read more

พิธีทำบุญทอดผ้าป่า-มุทิตาจิต ชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า และอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการครูอาวุโสและศิษย์เก่าที่ล่วงลับ และมีพิธีสรงน้ำพระ-มุทิตาจิต เนื่องในวันสงกรานต์ ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง

Read more