พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

9 กรกฎาคม 2562 พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการสาธิตพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำพรรษา ประจำปี 2562 ณ.โรงเรียนหอวัง

Read more

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคาร ๑๐ โรงเรียนหอวัง โดยมี พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคม เป็นประธาน แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนหอวัง ประจําปี 2562

27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหอวังจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี 2562 ณ. หอประชุมโรงเรียนหอวัง ซึ่ง พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอภิชาติ ชมแสง อุปนายกสมาคมฯ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนนักเรียนเรียนดี

Read more

โครงการรุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ครั้งที่ 1

8 มิถุนายน 2562 พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ได้เดินทางไป โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา จ. กำแพงเพชร เพื่อส่งมอบอาคารและห้องน้ำที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ในโครงการรุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ซึ่งสมาคมฯ และนักเรียนเก่าหอวังได้ร่วมมอบเงินให้กับโรงเรียนเป็น จำนวนเงิน 155,699 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ห้องน้ำ

Read more

พิธีทำบุญทอดผ้าป่า-มุทิตาจิต ชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่า และอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการครูอาวุโสและศิษย์เก่าที่ล่วงลับ และมีพิธีสรงน้ำพระ-มุทิตาจิต เนื่องในวันสงกรานต์ ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง

Read more