โครงการรุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ครั้งที่​ 2

เมื่อวันที่ 8 กันยายน​ 2566 สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “รุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ครั้งที่​ 2” ในครั้งนี้ไปที่​โรงเรียนวัดถนนกะเพรา​ อำเภอแกลง​ จังหวัดระยอง ซึ่งพลอากาศโท ธวัชชัย​ ฝ่ายทอง​ นายกสมาคม​ และคณะ ร่วมมอบเงินเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวัน จำนวน​ 50,000

Read more

นายกสมาคมฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

7 สิงหาคม พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนหอวัง โดยในปีนี้สมาคม มอบทุนทั้งหมด 24 ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ จำนวน 2 ทุน

Read more

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์ ได้ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง โดยในที่ประชุม ได้มีการแถลงผลการดำเนินงาน และ งบดุลของสมาคม ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ พร้อมกันนี้ได้จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ในครั้งนี้

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

23 กันยายน 2563 โรงเรียนหอวัง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในปีนี้ พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ทุนสำหรับนักเรียนที่ทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 12 ทุน ทุนละ

Read more