การสมัครสมาชิกสมาคม

1. สมัครสมาชิกผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ ที่ https://bit.ly/2xxM0Vh

1.1 ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 690-0-26714-9 ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดโอน 300 บาท
1.2 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยเฉพาะส่วนที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) หากไม่กรอกข้อมูลตรงส่วนนี้จะไม่สามารถส่งใบสมัครได้
1.3 เข้าเฟสบุ๊คสมาคม https://www.facebook.com/horwangalumni กดปุ่ม “Like” หรือ “ถูกใจ”
1.4 อ่านข้อบังคับของสมาคมให้เข้าใจก่อนส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสมาชิก
1.5 กดปุ่ม Submit เพื่อส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครสมาชิก
1.6 สมาคมจะรวบรวมรายชื่อผู้สมัครสมาชิก เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติรหัสสมาชิก
1.7 สมาคมจะแจ้งรายชื่อสมาชิกใหม่ที่อนุมัติแล้วผ่านทางเฟสบุ๊คเพจและเว็บไซต์ของสมาคม

2. ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคม จากเมนูในเว็บไซต์สมาคมที่ เอกสารดาวน์โหลด>ใบสมัครสมาชิกสมาคม (https://www.horwangalumni.or.th/download/member_application/)

2.1 พิมพ์ใบสมัครที่ดาวน์โหลดมาแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย
2.2 ชำระเงินค่าสมัครสมาชิกสมาคม โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 690-0-26714-9 ชื่อบัญชี สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยอดโอน 300 บาท
2.3 สแกนหรือถ่ายรูปใบสมัครและสลิปโอนเงินแบบเต็มใบให้มีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน แล้วแนบไฟล์ส่งอีเมล์มาที่ info@horwangalumni.or.th
2.4 สมาคมจะรวบรวมรายชื่อผู้สมัครสมาชิก เข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติรหัสสมาชิก
2.5 สมาคมจะแจ้งรายชื่อสมาชิกใหม่ที่อนุมัติแล้วผ่านทางเฟสบุ๊คเพจและเว็บไซต์ของสมาคม