โครงการรุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ครั้งที่​ 2

เมื่อวันที่ 8 กันยายน​ 2566 สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “รุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ครั้งที่​ 2” ในครั้งนี้ไปที่​โรงเรียนวัดถนนกะเพรา​ อำเภอแกลง​ จังหวัดระยอง ซึ่งพลอากาศโท ธวัชชัย​ ฝ่ายทอง​ นายกสมาคม​ และคณะ ร่วมมอบเงินเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวัน จำนวน​ 50,000

Read more

นายกสมาคมฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

7 สิงหาคม พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนหอวัง โดยในปีนี้สมาคม มอบทุนทั้งหมด 24 ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ จำนวน 2 ทุน

Read more

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมและ นักเรียนเก่าหอวังทุกรุ่น ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมและ นักเรียนเก่าหอวังทุกรุ่น ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจง การดำเนินงานใน ปี ๒๕๖๕ , แผนการดำเนินการในปี ๒๕๖๖ และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักเรียนเก่า      

Read more

อาลัยรักครูเพลินจิตต์ พินิจชอบ

ด้วยนางพลินจิตต์ พินิจชอบ ตช.,ตม.  อดีตอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนหอวังมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๓ จนเกษียณอายุราชการ และได้ร่วมกิจกรรมต่างๆของชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวังและ สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯมาอย่างต่อเนื่อง ท่านได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม กำหนดพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙

Read more

นักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2565 คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ

. 26 มกราคม พ.ศ. 2566 นายกสมาคมนักเรียนเก่าและ คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี กับ นักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี 2565 คุณสมพัฒน์ ทฤษฎิคุณ Chief Creative officer Publicis One, The Leo

Read more