สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯ และ มูลนิธินักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับ 27 ก.ย. 2565

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯ และ มูลนิธินักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯ ขอเชิญนักเรียนเก่าและบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย ประยูร รัตนเสนีย์ อุปนายกสมาคม(อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สนาม บางกอกกอล์ฟคลับ กำหนดการแข่งขัน 10:30 –

Read more

ขอแสดงความยินดีกับพลอากาศโทธวัชชัย ฝ่ายทอง ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม เป็นสมัยที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศโทธวัชชัย ฝ่ายทอง ได้รับความไว้วางใจ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์ ต่ออีกหนึ่งสมัย เป็นสมัยที่ 2 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม วันที่ 24 เมษายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง  

Read more

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์ ได้ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง โดยในที่ประชุม ได้มีการแถลงผลการดำเนินงาน และ งบดุลของสมาคม ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ พร้อมกันนี้ได้จัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ในครั้งนี้

Read more

ขอเชิญสมาชิกสมาคมและนักเรียนเก่าหอวัง ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกสมาคมและนักเรียนเก่าหอวัง ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร มีระเบียบวาระการประชุมฯ

Read more

(เลื่อน)ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และ 2564

ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์ covid ในขณะนี้ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สมาคม ตระหนักถึงความปลอดภัยของสมาชิก ดังนั้นจึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564​ ออกไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะแจ้งให้ทราบสำหรับกำหนดการประชุมครั้งใหม่ ต่อไป สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกและนักเรียนเก่าหอวัง ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และ 2564

Read more