งานรดน้ำ ทำบุญประจำปี 2556 ชมรมครูอาวุโส

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดจนการทอดผ้าป่าชมรมครูอาวุโส และ มีพิธีรดน้ำขอพรครูอาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์ขึ้นปีใหม่ไทย 2556