วันสถาปนาโรงเรียนหอวัง ครบรอบ 53 ปี ( 9 ม.ค. 62)

 

9 มกราคม พ.ศ. 2562 พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่า มัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานสถาปนาโรงเรียนหอวัง ครบ 53 ปี และเปิดโลกวิชาการ Horwang 4.0 ในครั้งนี้ พลอากาศเอก ธีรพล คล้ายพันธ์ ประธานมูลนิธินักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหอวัง เป็นประธานในพิธี

 

 

ซึ่งภายในงาน มีการจัดแสดง ผลงานของหมวด การศึกษา ต่างๆในโรงเรียน และพิธีมอบโล่รางวัลบุคลากร,ศิษย์เก่าดีเด่น และนักเรียนดีเด่น โดยในปีนี้ ศิษย์เก่าดีเด่นที่ได้รับคัดเลือก คือ ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร (รุ่นที่2 ) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท )