พิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนหอวัง ประจําปี 2562

27 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหอวังจัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจําปี 2562 ณ. หอประชุมโรงเรียนหอวัง ซึ่ง พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายอภิชาติ ชมแสง อุปนายกสมาคมฯ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุนนักเรียนเรียนดี ,ทุนนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียง, และ ทุนเพชรหอวัง