การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคาร ๑๐ โรงเรียนหอวัง โดยมี พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคม เป็นประธาน แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมได้จัดทำ ในช่วง 2561-2562 อาทิเช่น

 1. สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน
  #จัดหาชุดนักกีฬาในการแข่งขันฟุตซอล เทเบินเทนนิส และกอล์ฟ
  #มอบเงินให้กับการแข่งขันกีฬาภายในแต่ละคณะสี
  #ปรับปรุงสนามฟุตบอล
  #ร่วมจัดงานปัจฉิมนิเทศน์
  #มอบทุนการศึกษา
 2. จัดหารายได้เพื่อทำกิจกรรมของสมาคม
  #จัดกอล์ฟการกุศล
  #จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
  #จัดงานเดิน-วิ่งสามัคคี
 3. จัดการสอบบัญชีสมาคมที่ค้างมา 5 ปี (2556-2560) จนแล้วเสร็จ รวมทั้ง ได้ปรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้เหมาะสม จากปีละ 5,000 บาท เป็น 8,000 บาท โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมที่ดิน ประธานการจัดงานกอล์ฟการกุศล 2562 ได้มอบเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟเป็นจำนวนเงิน 801,580 บาท