พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

9 กรกฎาคม 2562 พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการสาธิตพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจำพรรษา ประจำปี 2562 ณ.โรงเรียนหอวัง