กิจกรรมครูอาวุโสฯสัญจร กรุงเทพฯ-สัตหีบ 2 วัน 1 คืน

ท่านรองปลัดประทรวงกลาโหม พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ได้ให้ความอนุเคราะห์ยานพาหนะ ให้คณะครูได้มีโอกาสได้สัมผัสในวาระที่ทางชมรมฯจัดกิจกรรมชมรมสัญจร ไปสัตหีบ ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2561 ทั้งยังจัดพลขับ และนายทหารช่วยเหลือเหล่าครูอาวุโส ขึ้น-ลงรถ โดยกิจกรรมครั้งนี้ครูอาวุโสทุกท่านได้รับความสะดวกสบาย และมีความสุข สดชื่นทุกคน