สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา 2562

 

15 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่าฯ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา และมีการแสดงธรรมเทศนา โดยพระมหาวรวัฒน์ จากวัดโตนด