ขอแสดงความยินดีกับพลอากาศโทธวัชชัย ฝ่ายทอง ที่ได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคม เป็นสมัยที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับ พลอากาศโทธวัชชัย ฝ่ายทอง ได้รับความไว้วางใจ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์ ต่ออีกหนึ่งสมัย เป็นสมัยที่ 2 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคม วันที่ 24 เมษายน 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง