กำหนดจัดงานหอวังรำลึก ครบรอบ 54 ปี

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงาน หอวังรำลึก ครบรอบ 54 ปี
ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.30 – 22.00 น. ณ โรงเรียนหอวัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์
2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู อาจารย์ ศิษย์เก่าทุกรุ่น ศิษย์ปัจจุบัน และครอบครัว
3. พบปะสังสรรค์ระหว่างกันในบรรยากาศอันอบอุ่น
4. เพื่อรักษางานนี้ให้สืบทอดเป็นประเพณีต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งจะมอบให้กับชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง เพื่อร่วมสมทบทุนสนับสนุนการสร้างหอเกียรติยศอันจะเป็นนิทรรศการถาวรของผู้มีคุณูปการแก่โรงเรียน และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนหอวัง ตลอดจนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่ศิษย์ปัจจุบัน