การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2561 (17 ส.ค. 61)

 

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟนักเรียนเก่าหอวัง ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2561 จึงขอเรียนเชิญนักกอล์ฟทุกท่านเข้าแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2561 ชิงถ้วยเกียรติยศ พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังฯ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ สนามไพน์เฮิสท์ กอล์ฟคลับ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อหารายได้สำหรับดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ
 2. เพื่อหารายได้สำหรับดำเนินกิจกรรมของชมรมกอล์ฟนักเรียนเก่าหอวัง
 3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

กติกา/การตัดสิน

 1. การแข่งขันแบบ Stroke Play 18 หลุม โดยคิดคะแนนแบบ Stableford และใข้ Handicap ตามระบบ 36 system มาใช้ในการแบ่งไฟลท์และประเภททีม
 2. ประเภททีม คิดคะแนนรวม Net Score ของนักกอล์ฟ 4 คน ทีมที่น้อยกว่าเป็นทีมชนะ หากคะแนนรวมเท่ากัน ให้ใช้ Handicap รวมของนักกอล์ฟ 4 คนที่น้อยกว่าเป็นทีมชนะ
 3. ประเภทบุคคลทั่วไป
  • ชนะเลิศ Overall Low Gross ผู้ที่ทำคะแนนรวม Gross Score น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากัน ให้ Handicap มากกว่าเป็นผู้ชนะ
  • ชนะเลิศ Overall Low Net ผู้ที่ทำคะแนนรวม Net Score น้อยที่สุดเป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากัน ให้ Handicap น้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
 4. ประเภทบุคคลจำกัดไฟลท์ (Stableford Scoring) ผู้ที่ทำแต้มมากที่สุดในแต่ละไฟลท์เป็นผู้ชนะ หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มี Handicap มากกว่าเป็นผู้ชนะ
 5. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด (กฏข้อ 34-2)

รางวัลการแข่งขัน

ประเภททีม: รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ

ประเภทบุคคล:

 • Overall Low Gross, Overall Low Net
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ Flight A (0-12)
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ Flight B (13-18)
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ Flight C (19-24)

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ครับ