ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

  สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารวชิรุณหิศ โรงเรียนหอวัง โดยมี พล.อ.ท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมพร้อมกรรมการบริหาร และตัวแทนของนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

Read more