ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารวชิรุณหิศ โรงเรียนหอวัง โดยมี พล.อ.ท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุมพร้อมกรรมการบริหาร และตัวแทนของนักเรียนเก่าแต่ละรุ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 รวมถึงแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือน กค. 2560 – มิย. 2561 มีดังนี้

1. แต่งตั้งสมาชิกสมาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาคมทั้งสิ้น 15 คนในวันที่ 11 สิงหาคม 2560
2. ดำเนินการอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ของสมาคมฯ https://www.horwangalumni.or.th และ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางเฟสบุ๊คเพจ https://www.facebook.com/horwangalumni เพื่อเป็นสื่อกลางให้สมาชิกนักเรียนเก่าฯได้ติดตามข่าวสารของสมาคมฯ
3. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนหอวัง

3.1 กีฬาสี
3.2 ปรับปรุงสนามหญ้าของโรงเรียน
3.3 มอบทุนการศึกษา

4. จัดงานหอวังรำลึกประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
5. จัดงาน”เดิน-วิ่งสามัคคีน้องพี่หอวัง 61″ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.สวนรถไฟ
6. ร่วมจัดงานและแสดงความยินดี ในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2560