ประมวลภาพงานมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

 

21 มิถุนายน 2561 โรงเรียนหอวัง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนหอวัง สำหรับปีนี้ ทางสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย นายกสมาคมฯ พล อ.ท. ธวัชชัย ฝ่ายทอง และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นตัวแทนในการมอบทุน ซึ่งปีนี้ ทางสมาคมฯ ได้มอบทุนทั้งสิ้น 24 ทุน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมเป็นเงิน 100,000 บาท