ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการที่ย้ายมาใหม่

 

7 มิถุนายน 2561 พล.อ.ท.ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ และ นาง สุวลักกษณ์ พฤกษหิรัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เนื่องในโอกาส ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ณ โรงเรียนหอวัง