เรียนเชิญร่วมงานมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2561

 

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าฯ และผู้ใจบุญร่วมงานมอบทุนการศึกษาแด่น้องๆนักเรียนหอวัง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนหอวัง ทั้งนี้ท่านสามารถแสดงความจำนงมามอบทุนการศึกษาไดด้วยตัวเองหรือโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมฯ หลังจากนั้นประสาน การออกใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีได้ที่ คุณ นพพร แก้วอำพุท (เหรัญญิก) โทร: 0818336871

ชื่อบัญชี: สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี: 690-0-26714-9
ธนาคาร: กรุงไทย สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

ประเภทของทุนการศึกษา

1. ทุนนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรม ในแต่ละระดับชั้น ชั้นละ 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 12 ทุน ม. 1 ถึง ม.6 ปีการศึกษา 2561 รวมเป็นเงิน 60,000 บาท
2. ทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน ม.ต้น 8 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ม.ปลาย 4 ทุน ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 12 ทุน
รวมเป็นเงิน 40,000 บาท

 

ขอขอบคุณ เฟสบุ๊คโรงเรียนหอวัง  สำหรับคลิปพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 มาในโอกาสนี้ด้วยครับ