นายกสมาคมฯ ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566

7 สิงหาคม พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนหอวัง โดยในปีนี้สมาคม มอบทุนทั้งหมด 24 ทุน แบ่งเป็น

  1. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนมีความสามารถพิเศษ จำนวน 2 ทุน
  2. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดีมีความตั้งใจเรียนและมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจ จำนวน 22 ทุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

Credit: ขอบคุณภาพสวยๆจากเพจ @งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหอวัง