ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมและ นักเรียนเก่าหอวังทุกรุ่น ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖

พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมและ นักเรียนเก่าหอวังทุกรุ่น ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อชี้แจง การดำเนินงานใน ปี ๒๕๖๕ , แผนการดำเนินการในปี ๒๕๖๖ และรับฟังข้อเสนอแนะจากนักเรียนเก่า

 

 

 

ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นี้ 

เวลา ๑๐:๐๐ น. 

เริ่มลงทะเบียน ๙:๓๐ น.

ณ.ห้องนวัตกรรมโรงเรียนหอวัง อาคาร ๑๐ ชั้น ๒

หลังจากจบการประชุม ขอเรียนเชิญรับประทานอาหาร กลางวันร่วมกัน พร้อมรับของที่ระลึก

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ สหว. ปี ๒๕๖๖

รายงานการประชุมใหญ่ 24 เม.ย.65