พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

23 กันยายน 2563 โรงเรียนหอวัง ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยในปีนี้ พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้


1.ทุนสำหรับนักเรียนที่ทำกิจกรรมดีเด่น จำนวน 12 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
2.ทุนสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท