(เลื่อน)ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และ 2564

ประกาศ

เนื่องจากสถานการณ์ covid ในขณะนี้ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น สมาคม ตระหนักถึงความปลอดภัยของสมาชิก ดังนั้นจึงขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2564​ ออกไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะแจ้งให้ทราบสำหรับกำหนดการประชุมครั้งใหม่ ต่อไป

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมาชิกและนักเรียนเก่าหอวัง ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 และ 2564 ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยี อาคารวชิรุณหิศ (อาคาร 10) โรงเรียนหอวัง

การแต่งกาย : สุภาพ

อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสมาคม โปรดสมัครได้ทางออนไลน์ หรือ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.horwangalumni.or.th/pr01-2020/
ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 หรือสมัครในวันประชุม (ไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในกรณีที่สมัครในวันประชุม)