โครงการรุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง ครั้งที่ 1

8 มิถุนายน 2562 พลอากาศโท ธวัชชัย ฝ่ายทอง นายกสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะ ได้เดินทางไป โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา จ. กำแพงเพชร เพื่อส่งมอบอาคารและห้องน้ำที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย ในโครงการรุ่นพี่ช่วย(โรงเรียน)น้อง

ซึ่งสมาคมฯ และนักเรียนเก่าหอวังได้ร่วมมอบเงินให้กับโรงเรียนเป็น จำนวนเงิน 155,699 บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน ห้องน้ำ อ่างแปรงฟัน และเคาน์เตอร์โรงอาหาร สำหรับครั้งนี้ ท่านนายกสมาคมฯ ได้มอบเงินเพื่อไว้พัฒนาโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอีก จำนวน 33 ทุน