ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

 

สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวัง แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดีขอเชิญสมาชิกและนักเรียนเก่าหอวังทุกท่าน ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 น. ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคาร 10 โรงเรียนหอวัง

การแต่งกาย : สุภาพ
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09:30 น.

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม สามารถสมัครได้ในวันประชุม โดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะได้รับข้อบังคับคนละ 1 ชุดด้วย อนึ่ง ภายหลังการประชุมขอเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายผจญ เฉลิมสาร โทร. 081-869-1313 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป